AKT MOVE
โทร 090-971-4445, 084-716-7848
  • th

การบริการ


การบริการ

 

" บริการด้วยใจ ห่วงใยในทรัพย์สิน "

เราให้บริการขนส่งสินค้า บริการส่งทั่วประเทศ

เราประมาณราคาให้ ฟรี

บริการขนส่งสินค้า

บริการขนย้ายอุปกรณ์ออกบูธ, อุปกรณ์ออกงานแสดงสินค้า

บริการขนย้ายสำนักงาน,ย้ายที่อยู่อาศัย (บ้าน,คอนโด,ห้องเช่า ฯลฯ)

บริการรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ และอุปกรณ์ขนย้ายพร้อมทั้งคนยกของ

บริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

บริการขนย้ายเครื่องจักร

มีบริการรับประกันสินค้า

มีการบริการสอบถาม ประมาณราคาให้ฟรี