โครงการรถอาสา

ด้วยเหตุการณ์การแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโควิด19 และสร้างความเสียหายถึงชีวิตของประชาชนชาวไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เมื่อเสียชีวิตแล้ว สิ่งที่ตามมาคือครอบครัวหรือญาติผู้เสียชีวิตจำเป็นจะต้องขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ กลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นภาระของครอบครัวหรือญาติที่ตามมา โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความลำบากอยู่แล้ว ไม่มีทรัพย์เพียงพอการจ้างรถขนส่งสิ่งของดังกล่าว 

เครดิตภาพจากอินเตอร์เน็ต

ทางทีมงานของบริษัท เอ เค ที มูฟ จำกัด เข้าใจและเห็นใจปัญหาดังกล่าว จึงได้ขออาสารับบริการขนส่งสิ่งของ ของผู้เสียชีวิตตามที่ครอบครัวหรือญาติที่ประสงค์จะขนส่งกลับภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต อาทิ ตู้ เตียง เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ โดยการขนย้าย ทีมงานเตรียมรถขนส่ง(กระบะ)พร้อมพนักงานขนของ ไปรับถึงสถานที่ฯ และดำเนินการขนย้ายให้ทั้งหมด และนำส่งไปต่างจังหวัดให้ “โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย” แต่อย่างใด (ทางทีมงานจะออกค่าขนส่งเอง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าคนขับ ค่าขนย้ายและอื่นๆ เองทั้งหมด) ทั้งนี้ สถานที่ต้นทางควรอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุครสาครและปทุมธานี ไปยังจังหวัดปลายทาง ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก

ทั้งนี้ บริการขนส่งดังกล่าวข้างต้น จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ………………… เป็นต้นไป จนกระทั้งทีมงานจะประกาศยกเลิกขนส่ง (ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aktmove.com) จนกระทั่งทีมงานหมดงบประมาณในการขนส่ง เช่น หมดงบค่าดำเนินการ ค่าน้ำมัน ทั้งนี้ จะพยายามดำเนินการอาสาให้ประชาชนที่เดือดร้อนให้นานที่สุด

ผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือขนส่ง กรุณาติดต่อทีมงาน ดังนี้  090-971-4445 (ณัฐวุฒิ  สง่ารี) กรุณาติดต่อในเวลาทำการ จักขอบพระคุณยิ่ง  

อนึ่งท่านที่ต้องการความช่วยเหลือขนย้าย กรุณาเตรียมข้อมูลของการขนย้าย เช่น สิ่งของที่จะขนย้าย ปริมาณ จำนวนของ สถานที่ต้นทางโดยระเอียด สถานที่ปลายทางโดยระเอียด ชื่อและเบอร์โทรติดต่อครอบครัวหรือญาติ กำหนดการ วัน เวลา ขนย้าย เป็นต้น (กรุณาเตรียมใบมรณบัตรหรือเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด19 )

ทีมงานขนย้าย
AKT MOVE